Leiders en leidsters

In totaal zijn er 4.400 kinderdagverblijven in Nederland, die ongeveer 900.000 kinderen opvangen. Dagelijks zijn duizenden leiders en leidsters in kinderdagverblijven aanwezig voor de opvang van deze kinderen. Het overgrote deel van de medewerkers is vrouw, maar er is ook een minderheid leiders actief. Het werk dat deze leid(st)ers doen is zwaar: elke dag wordt op tientallen kinderen gelet en het gedrag en denkvermogen van deze kinderen moet worden gevormd. De ontwikkeling van kinderen is zeer belangrijk en ouders vinden het prettig dat hun kinderen wat geleerd wordt.

Daarom is de Dag van de Leidster een goed moment om uw waardering te laten blijken voor de leid(st)ers in de kinderopvang.